Prawo Jazdy - kody ograniczeń

Prawo Jazdy może zawierać kody określające ograniczenia związane ze stanem zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu. Kody te określa uprawniony lekarz i wpisuje na zaświadczeniu lekarskim podczas przeprowadzania badania kierowcy lub osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami Kody te zostały ujęte w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2012 r.).

KODY I ZNACZENIE:

01- wymagana korekta lub ochrona wzroku:

01.01 - okulary,

01.02 - soczewka(i) kontaktowa(e),

01.03 - okulary ochronne,

01.04 - szkła przyciemnione,

01.05 - przepaska na oko,

01.06 - okulary lub soczewki kontaktowe;

02 - wymagana korekta słuchu:

02.01 - aparat słuchowy jednouszny,

02.02 - aparat słuchowy obuuszny;

03 - wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn:

03.01 - proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej,

03.02 - proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej;

05 - wymagane ograniczone korzystanie z pojazdu (obowiązkowe stosowanie subkodów, ograniczenia jazdy wynikające ze stanu zdrowia kierowcy):

05.01 - jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu),

05.02 - jazda tylko w obrębie określonego obszaru administracyjnego (np. 05.02.nazwa miasta),

05.03 - jazda bez pasażerów,

05.04 - jazda z prędkością nie większą niż ......... km/h,

05.05 - jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy,

05.06 - bez prawa ciągnięcia przyczepy,

05.07 - bez prawa jazdy po autostradach,

05.08 - zakaz spożywania alkoholu;

10 - wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów:

10.01 - ręczna zmiana biegów,

10.02 - bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A),

10.03 - zmiana biegów sterowana elektronicznie,

10.04 - zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów,

10.05 - bez przekładni dodatkowej;

15 - wymagana modyfikacja sprzęgła:

15.01 - zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów,

15.02 - sprzęgło sterowane ręcznie,

15.03 - sprzęgło automatyczne,

15.04 - składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą;

20 - wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym:

20.01 - zmodyfikowany pedał hamulca,

20.02 - powiększony pedał hamulca,

20.03 - pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą,

20.04 - pedał hamulca pod całą stopę,

20.05 - wychylny pedał hamulca,

20.06 - ręcznie sterowany hamulec roboczy,

20.07 - maksymalne użycie wzmocnionego hamulca roboczego,

20.08 - maksymalne użycie hamulca awaryjnego zintegrowanego z hamulcem roboczym,

20.09 - zmodyfikowany hamulec postojowy,

20.10 - elektrycznie sterowany hamulec postojowy,

20.11 - nożny hamulec postojowy,

20.12 - składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą,

20.13 - hamulec obsługiwany kolanem,

20.14 - elektrycznie sterowany hamulec roboczy;

25 - wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia:

25.01 - zmodyfikowany pedał przyspieszenia,

25.02 - pedał przyspieszenia pod całą stopę,

25.03 - wychylny pedał przyspieszenia,

25.04 - przyspieszenie sterowane ręcznie,

25.05 - przyspieszenie sterowane kolanem,

25.06 - serwoprzyspieszacz (w tym elektroniczny, pneumatyczny),

25.07 - pedał przyspieszenia po lewej stronie pedału hamulca,

25.08 - pedał przyspieszenia po lewej stronie,

25.09 - składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą;

30 - wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia:

30.01 - pedały równoległe,

30.02 - pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,

30.03 - przesuwne pedały hamowania i przyspieszenia,

30.04 - pedały hamowania i przyspieszenia z przesuwem i szyną,

30.05 - składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia,

30.06 - wypiętrzona podłoga,

30.07 - przegroda z boku pedału hamulca,

30.08 - przegroda na protezę lub szynę z boku pedału hamulca,

30.09 - przegroda pod pedałami hamowania i przyspieszenia,

30.10 - podparcie pięty lub nogi,

30.11 - elektryczne sterowanie hamowaniem i przyspieszaniem;

35 - wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy):

35.01 - urządzenia sterowania obsługiwane bez negatywnego wpływu na kierowanie i obsługę,

35.02 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów (w tym gałek, dźwigni),

35.03 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów lewą ręką,

35.04 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów prawą ręką,

35.05 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami hamowania i przyspieszenia;

40 - wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym:

40.01 - zwykły układ kierowniczy ze wspomaganiem,

40.02 - układ kierowniczy z aktywnym wspomaganiem,

40.03 - układ kierowniczy z systemem rezerwowym (sprzężeniem zwrotnym),

40.04 - wydłużona kolumna kierownicy,

40.05 - zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy),

40.06 - wychylne koło kierownicy,

40.07 - pionowe koło kierownicy,

40.08 - poziome koło kierownicy,

40.09 - kierowanie nożne,

40.10 - alternatywny system kierownicy (drążek),

40.11 - gałka na kierownicy,

40.12 - szyna ortopedyczna ręki na kole kierownicy,

40.13 - ze stawem szynowym;

42 - wymagane modyfikacje lusterka wstecznego (lusterek):

42.01 - zmodyfikowane zewnętrzne lusterko prawe lub lewe,

42.02 - zewnętrzne lusterko na wysięgniku,

42.03 - dodatkowe zewnętrzne lusterko pozwalające na obserwację ruchu,

42.04 - panoramiczne wewnętrzne lusterko,

42.05 - lusterko do obserwacji martwych pól,

42.06 - elektrycznie sterowane zewnętrzne lusterko (lusterka);

43 - wymagane modyfikacje fotela kierowcy:

43.01 - fotel kierowcy na dobrej wysokości obserwacyjnej i w normalnej odległości od kierownicy i pedałów,

43.02 - fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,

43.03 - fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,

43.04 - fotel kierowcy z podłokietnikiem,

43.05 - wydłużone szyny prowadzące fotela kierowcy,

43.06 - zmodyfikowany pas bezpieczeństwa,

43.07 - pas bezpieczeństwa szelkowy;

44 - wymagane modyfikacje motocykli i motorowerów (obowiązkowe stosowanie subkodów):

44.01 - hamulec z pojedynczym sterowaniem,

44.02 - zmodyfikowany hamulec ręczny,

44.03 - zmodyfikowany hamulec nożny,

44.04 - zmodyfikowana rączka przyspieszenia,

44.05 - ręczna zmiana biegów i ręczne sprzęgło,

44.06 - zmodyfikowane lusterko (lusterka) wsteczne,

44.07 - zmodyfikowane wskaźniki kontrolne (kierunkowskazy, lampy hamulca),

44.08 - wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej;

45 - wyłącznie motocykle z koszem;

50 - dla określonego pojazdu lub nadwozia (numer identyfikacyjny pojazdu, VIN);

51 - dla określonego pojazdu lub tablicy rejestracyjnej (numer rejestracyjny pojazdu, VRN);

70 - wymiana prawa jazdy numer ... wydanego przez .... (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np.: 70.0123456789.NL);

71 - wtórnik prawa jazdy numer ..... (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np.: 71.987654321.HR);

72 - wyłącznie dla pojazdów kategorii A z maksymalną pojemnością skokową cylindra 125 cm3 oraz maksymalną mocą 11 Kw (A1);

73 - wyłącznie dla pojazdów kategorii B z silnikiem, typów trójkołowych lub czterokołowych (B1);

74 - wyłącznie dla pojazdów kategorii C, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7500 kg (C1);

75 - wyłącznie dla pojazdów kategorii D z nie więcej niż 16 miejscami siedzącymi, wyłączając siedzenie kierowcy (D1);

76 - wyłącznie dla pojazdów kategorii C, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7500 kg (C1), połączonych z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, o ile dopuszczalna masa całkowita utworzonego w ten sposób zespołu pojazdów nie przekracza 12 000 kg, a dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego (C1+E);

77 - wyłącznie dla pojazdów kategorii D z nie więcej niż 16 miejscami siedzącymi bez siedzenia kierowcy (D1) połączonych z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, o ile (a) dopuszczalna masa całkowita utworzonego w ten sposób zespołu pojazdów nie przekracza 12 000 kg, a dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego oraz (b) przyczepa nie jest wykorzystywana do przewozu pasażerów (D1+E);

78 - wyłącznie pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii AM, A1, A2 i A);

79 - ograniczenie do pojazdów, które spełniają wymogi specyfikacji wskazanej w nawiasach - kod stosuje się wyłącznie w przypadku przeniesienia ograniczeń z wymienianego prawa jazdy wydanego za granicą, np.: 79(...);

95 - potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej;

96 - potwierdzenie posiadania uprawnień do kierowania zespołem pojazdów;

101 - wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu;

102 - wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania kategorii B prawa jazdy;

103 - wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania kategorii B prawa jazdy;

104 - wymiana prawa jazdy kategorii M z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi;

105 - wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami;

106 - zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy przy posiadaniu kategorii C1, C, D1 lub D prawa jazdy;

107 - wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia.

 

UWAGA!

Kierowca, który posiada wpisane w dokumencie prawa jazdy kody ograniczeń jest zobowiązany spełnić

określone wymagania.

Dodatkowe informacje