Miejsce parkingowe

Jak fajnie było by mieszkać w Hipernowej a pracować w M1, tam są miejsca dla niepełnosprawnych. Sytuacja w pobliżu budynków użyteczności publicznej, chyba już nie jest taka zła. Nie widziałem miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej przy kościele, ale chyba najgorzej jest na osiedlach. Administratorzy nie widzą potrzeby dostosowywania parkingów osiedlowych do potrzeb niepełnosprawnych. Miejsca, które są, raczej organizują sobie sami lokatorzy, o ile administratorzy uprzejmie wyrażą zgodę. Gorzej jak jedzie się do kogoś w gości, no bo zajmując miejsce oznaczone, można nieświadomie zająć miejsce, które należy do konkretnego lokatora i może on nie być z tego zadowolony. W niedługim czasie portal MOTOSPRAWNI zapyta administratorów większych miast w jaki sposób osoba niepełnosprawna może załatwić miejsce przed swoim domem i zakładem pracy. Napiszcie jak jest z miejscami parkingowymi w waszej okolicy - motosprawni@op.pl.

Sposób oznakowania miejsca postojowego reguluje Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.W załączniku 2 do rozporządzenia jest napisane: „Na obszarach, gdzie wyznacza się miejsca postojowe należy przewidzieć stanowiska dla samochodów osób niepełnosprawnych”. Wydaje się,że ten zapis pozwala na domaganie się miejsca wszędzie tam gdzie tworzone są nowe miejsca do postoju /interpretacja własna.

Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej oznacza się aż 4 znakami :, D18a, T29, P-18, P-24

 

Oznakowanie parkingu

...

D-18a - oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.

T-29 - tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej.

P-24 - miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.

P-18 - wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.

 

α [º] a [m] b [m]
90 4,5 3,6
60 5,7 4,1
45 5,1 5,7
0 6,0 3,6

 

Dodatkowe informacje