Ośrodek Szkolenia Kierowców LEADER

44-100 Gliwice ul. Dolnych Wałów 17/6

tel. 32/3080506, fax

www: www.leader-gliwice.pl

e-mail: biuro@leader-gliwice.pl


Informacje ogólne:
Szkolenia osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu kat. B. Kurs można zacząć już 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

W kursie mogą wziąć udział osoby ze schorzeniami:
Dysfunkcje kończyn górnych oraz dolnych

Dokumenty, wyniki badań, które powinni dostarczyć kandydaci niepełnosprawni:
Badania lekarskie od lekarza posiadającego uprawnienia do badań kierowców, profil kandydata na kierowcę utworzony w urzędzie miasta, 1 zdjęcie

Czas trwania kursu::
60 godzin, w tym 30 godzin teoretycznych i 30 godzin praktycznych

Szkoła posiada samochód dostoswany do osób niepełnosprawnych.

Liczba samochodów: 1

Szkoła nie prowadzi nauki na samochodach kursantów.

Szkoła montuje dodatkowe urządzenia na czas kursu:
nie dotyczy
Za montaż tych urzadzeń nie są pobierane dodatkowe opłaty.

Intruktor nie posługuje się języiem migowym.

Szkolenia prowadzone są w budynku dostosowanym do osób na wózku.

Dodatkowe informacje