Polski Związek Motorowy Ośrodek Szkolenia Kierowców

81-314 Gdynia ul. Pomorska 50 A/

tel. 58 620 38 05 , fax 58 661 25 89

www:

e-mail: oskgdynia@pzmot.pomorze.pl


Informacje ogólne:
kurs prawa jazdy kat B.

W kursie mogą wziąć udział osoby ze schorzeniami:
schorzenia kończyn górnych i dolnych.

Dokumenty, wyniki badań, które powinni dostarczyć kandydaci niepełnosprawni:
orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań kierowców z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności.

Czas trwania kursu::
60 godzin, w tym 30 godzin teoretycznych i 30 godzin praktycznych

Szkoła posiada samochód dostoswany do osób niepełnosprawnych.

Liczba samochodów: 1

Szkoła nie prowadzi nauki na samochodach kursantów.

Szkoła montuje dodatkowe urządzenia na czas kursu:

Za montaż tych urzadzeń nie są pobierane dodatkowe opłaty.

Intruktor nie posługuje się języiem migowym.

Szkolenia prowadzone są w budynku dostosowanym do osób na wózku.

Dodatkowe informacje