Grabiec Ośrodek Szkolenia Kierowców

20-101 Lublin ul. al.Zygmuntowskie 5/

tel. 81/444-50-66, fax 81/441-58-05

www: grabiec.pl

e-mail: info@grabiec.pl


Informacje ogólne:
Szkolimy na kat.-A1,A,B1,B,C,D,E. KAT.B-OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

W kursie mogą wziąć udział osoby ze schorzeniami:
Szkolimy osoby bez kończyn dolnych prawej lub lewej,to samo kończyn górnych. Szkolimy osoby niesłyszące.

Dokumenty, wyniki badań, które powinni dostarczyć kandydaci niepełnosprawni:
Orzeczenie lekarskie pozwalające odbycie kursu na kat.-B

Czas trwania kursu::
60 godzin, w tym 30 godzin teoretycznych i 30 godzin praktycznych

Szkoła posiada samochód dostoswany do osób niepełnosprawnych.

Liczba samochodów: 2

Szkoła nie prowadzi nauki na samochodach kursantów.

Szkoła montuje dodatkowe urządzenia na czas kursu:
Pomagające prowadzić sam. bez ręki lub nogi.
Za montaż tych urzadzeń nie są pobierane dodatkowe opłaty.

Intruktor posługuje się języiem migowym.

Szkolenia prowadzone są w budynku niedostosowanym do osób na wózku.

Dodatkowe informacje