Autostrady bez barier

 

WYSŁANE DO ADRESATÓW W DNIU 21.02.2016

Autostrady bez barier

Petycja
za wprowadzeniem ulgi lub całkowitego zwolnienia z opłat
osób niepełnosprawnych za przejazd autostradami na terenie Polski.

Adresaci:

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa /  obecnie: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-928 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Żelazna 59 00 - 848 Warszawa
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
, ul. Nowogrodzka 11, 00- 513 Warszawa
Gdańsk Transport Company S.A.
, ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
Autostrada Wielkopolska SA
, ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
, ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice

Szanowni Państwo,

xxxx Zwracamy się z prośbą o wszczęcie działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie ulgi lub całkowite zwolnienie z opłat osób niepełnosprawnych za przejazd płatnymi odcinkami autostrad na terenie Polski. Przywilej ten powinien obejmować wszystkie osoby niepełnosprawne, a w szczególności osoby ze schorzeniami narządu ruchu, legitymujące się Kartą Parkingową.

 

Naszą prośbę motywujemy następująco:

xxxx- Osoby niepełnosprawne od wielu lat posiadają prawo do ulg za przejazdy komunikacją publiczną. Zapewne jedną z przyczyn ustanowienia tych ulg był fakt, że dla wielu osób niepełnosprawnych komunikacja publiczna była jedynym środkiem, z którego mogli skorzystać. Obecnie coraz więcej osób niepełnosprawnych jest kierowcami, często aktywnymi zawodowo. Również bliscy, osób niepełnosprawnych nieposiadających prawa jazdy, wolą zapewnić im transport samochodem, niż wysyłać w dalszą podróż niedostosowanym pociągiem czy autobusem. Przy obecnych cenach paliw koszt podróży np. kilkaset kilometrów do sanatorium, staje się coraz częściej bardzo trudny do poniesienia, a gdy dochodzi do tego niemała opłata za przejazd autostradą nieraz jest niemożliwy. Czy tak powinno być?

xxxx- Prosimy o uwzględnienie faktu, że w 1997 roku zmieniając formę pobierania podatku drogowego z opłaty stałej na opłatę w cenie paliwa automatycznie zlikwidowano zwolnienie z tego podatku dla osób niepełnosprawnych. Wtedy argumentowano, że podatek płacić będą tylko osoby, które podróżują – nie jedziesz, nie płacisz. To był bardzo nieuczciwy argument i na takiej zasadzie można by zlikwidować wszelkie ulgi.

xxxx- Chcielibyśmy również zaznaczyć, że istniejąca ulga rehabilitacyjna od podatku dochodowego nie rozwiązuje problemu. Dużo osób niepełnosprawnych ma bardzo niskie dochody, mały dochód oznacza mały podatek, a tym samym małą kwotę wynikającą z odliczenia. Takie osoby też mają prawo do przemieszczania się, ale czy na pewno na bramce autostradowej muszą płacić tyle samo co prezesi firm siedzący obok w swoich limuzynach?. Czy skorzystanie z wygodnej, zajmującej mniej czasu drogi, musi być luksusem tylko dla bogatych?

xxxx- Prosimy o wzięcie pod uwagę również wygody i bezpieczeństwa. To, że autostrady są bezpieczniejsze od zwykłych dróg wykazują od wielu lat statystki. Osoby niepełnosprawne są bardzo dobrymi kierowcami, ale mimo wszystko, czy nie powinni być uprzywilejowani w korzystaniu z bezpieczniejszych dróg?. Wiadomo też, że przejazd autostradą jest dużo szybszy, a tym samym bardziej komfortowy i wygodniejszy, co dla osoby niepełnosprawnej ma ogromne znaczenie.

 

xxxxW obecnych czasach wiele mówi się i robi w celu likwidacji różnego rodzaju barier. Wyrażamy nadzieję, że przedstawione argumenty będą podstawą do podjęcia działań ułatwiających pokonanie osobom niepełnosprawnym „barier” w punktach poboru opłat za przejazd autostradą.

xxxxPodpisy pod petycją zostały złożone na portalu www.motosprawni.pl. Wszelkie informacje o decyzjach i postępach w pracach nad przedstawionym przez nas problemem prosimy kierować na adres wskazany przez administratora. Odpowiedzi zostaną opublikowane na portalu.

 

 

 

Dodatkowe informacje